Personuppgifter

Om du skickar ett mejl till oss för att fråga någonting så sparar vi inte dina uppgifter för att skicka erbjudanden till dig.
Vi sparar de personuppgifter vi behöver om du handlat/gått kurs hos oss för att följa bokföringslagen.
Du kan närsomhelst kontakta oss för att få veta vad som finns registrerat hos oss rörande dig.
Du kan närsomhelst kontakta oss för att be oss ta bort uppgifter om dig. Vi kan dock inte ta bort de uppgifter vi behöver för vår bokföring.
Vi delar inte med oss av uppgifter till någon annan.